قیمت بره موم کیلویی در ایران

قیمت بره موم بصورت عمده و کیلویی چند سالی است [...]